0529 - 481 588 wim@schiphorstinstall.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is door Schiphorst Installatie met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Schiphorst Installatie kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Schiphorst Installatie niet instaan. Schiphorst Installatie verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen. U kunt er van op aan dat Schiphorst Installatie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Schiphorst Installatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.